atonalitat

f
Música

Estructura melòdica o harmònica en què no resten definides les funcions de la tonalitat , per manca d’elements que determinin una tònica o que hi siguin manifestament relacionats, com s’esdevé en l’ús dels sons de l’escala cromàtica en qualsevol ordre d’intervals que no caigui dins els quadres tonals (per exemple, en l’ús que en fa el dodecatonisme , que és un sistema atonal, bé que no l’únic).