atuell

m

Qualsevol estri concavat de terrissa, metall, vidre, etc, que serveix per a contenir un líquid, gra, etc.