aureus
*

auri
m
Numismàtica i sigil·lografia

Anvers (a dalt) i revers (a baix) d’un "aureus" romà d’Agripa i August (18 aC)

© Fototeca.cat

Moneda d’or romana.

Fou encunyada d’ençà del segle I aC i durant tot l’Imperi. Passà gradualment de 40 en una lliura de 327 g a l’època d’August fins a 72 a la de Constantí el Gran, a partir del qual se'n digué solidus aureus o simplement solidus.