austromarxisme

m
Economia
Política

Corrent doctrinal centrat a Viena, vigent tot el primer terç del s. XX, sorgit en el si del partit socialdemòcrata austríac.

Com a corrent teòric tingué un caràcter enciclopèdic que abraçà totes les ciències socials, i es caracteritzà per la reconsideració del pensament de Kant en filosofia, en teoria del dret i en política, sense abandonar, però, formalment el marxisme. Entre els seus membres destaquen Rudolf Hilferding, amb el seu estudi fonamental sobre el capitalisme financer; Max Adler com a filòsof i economista; Gustav Eckstein en el camp de la sociologia; Karl Renner en dret, i Friedrich Adler com a líder polític, especialment en la seva gestió al capdavant de la Internacional de Viena. Otto Bauer fou el membre més notable de l’escola: estudià el problema de la coexistència entre les nacionalitats dins un estat multinacional i tingué un paper destacat en el desenvolupament de la teoria de l’acumulació formulada per Rosa Luxemburg. L’escola austromarxista ha estat durament criticada per la posició marxista-leninista, sobretot per la seva afirmació de viabilitat d’una transició pacífica al socialisme en els països industrials avançats.