autocar

m
Transports

Autobús concebut fonamentalment per a transportar per carretera un nombre relativament reduït de persones a distàncies llargues o mitjanes.

Hom distingeix l' autocar de línia , destinat a serveis, generalment regulars, de distància mitjana, de l' autocar de gran turisme destinat a serveis generalment discrecionals, de llarga distància. Són vehicles generalment amb bastiment, motor posterior (de potències semblants a les dels autobusos), caixa de canvis manual de vuit o deu velocitats, alentidor elèctric o hidràulic i suspensió pneumàtica. Els autocars de gran turisme són espaiosos, dotats de sistemes de condicionament d’aire, petits lavabos, salonets, cuines, etc; tenen el pis molt alt, que millora la visibilitat dels passatgers, i sota d’ell hi ha unes grans bodegues per a equipatges. Hi ha models de dos pisos que en el nivell inferior hi tenen habilitada una part com a bodega i per a serveis.