autoestop

m
Transports

Manera de viatjar per carretera consistent a fer aturar un vehicle per tal de fer-se transportar gratuïtament.

Aquest costum ha arrelat i s’ha estès per molts països, alguns dels quals l’han reglamentat: han estat creades federacions d’autoestopistes, amb documentació i assegurances especials.