autoexcitació

f
Electrònica i informàtica

En un generador elèctric, producció del corrent necessari per a la pròpia excitació.

En aquest sistema d’excitació cal que els nuclis del inductors tinguin algun magnetisme romanent que iniciï el corrent d’excitació quan la màquina comença a girar; aquest corrent augmenta el camp, i així successivament, fins a estabilitzar-se. Si el circuit magnètic és mancat d’aquest magnetisme inicial, cal excitar la màquina almenys una vegada amb una font externa de corrent continu. L’autoexcitació és emprada comunament en els generadors de corrent continu ( dinamo), mentre que en els alternadors hom sol disposar una màquina excitatriu acoblada axialment a aquest ( alternador), però en alguns casos hom pot aprofitar el corrent altern per a l’excitació si hom disposa de rectificadors.