autòmat

m
Tecnologia

autòmat amb figura de pallasso (darreria del s XIX)

© Fototeca.cat

Màquina que per mitjà de dispositius mecànics, hidràulics, pneumàtics, elèctrics, etc. és capaç de produir moviments semblants als dels éssers animats.

Coneguts des de fa molt de temps, els autòmats han pres diferents formes constructives i han tingut principis de funcionament molt divers a través del temps. Cal esmentar els diferents objectes animats, estatuetes, figures, etc que ja ben antigament eren utilitzades. Durant molt de temps hom construí veritables autòmats moguts per mecanismes de rellotgeria de precisió i d’una gran complexitat. En molts casos eren objectes decoratius i sovint d’un gran valor artístic, i així es construïren figures amb moviment, caixes de música i sobretot rellotges amb figures mòbils que es movien al so de la música o que tocaven les campanades a les hores i als quarts, i que eren disposats en edificis públics: catedrals, ajuntaments, palaus, etc. Al marge dels autòmats esmentats, n'hi ha hagut d’altres com el jugador d’escacs de Kempelen, mecànic, o el de Torres Quevedo, elèctric, que són capaços de jugar una partida, tot imitant així un jugador. En altres casos, l’autòmat reproduïa animals, com ara ocells, o bé es tractava d’androides que tocaven un instrument musical, etc. Entre els autòmats cal esmentar els robots (robot), capaços d’efectuar operacions i manipulacions amb gran precisió, i que modernament han trobat l’aplicació en certes indústries i treballs de laboratori, on poden suplir els moviments humans.