autosoma

m
Biologia

Cromosoma que no determina el sexe de l’individu (de l’1 al 22), a diferència de l’heterocromosoma o cromosoma sexual.