autovia

f
Construcció i obres públiques

Autopista d’accés no controlat del tot amb alguns encreuaments al mateix nivell.