axis

m
Anatomia animal

Segona vèrtebra del coll.

Es diferencia de les altres vèrtebres cervicals per la presència, a la cara superior del seu cos, d’una eminència vertical, l’apòfisi odontoide. Aquesta apòfisi serveix d’eix entorn del qual gira la primera vèrtebra cervical, l’atles. A l’axis s’insereixen un gran nombre de músculs del coll.