Bābā ’Arūǧ

Barba-rossa
(Mitilene, Lesbos, 1474 — Tilimsen, Algèria, 1516)

Pirata turc.

Obtingué el dret d’utilitzar les costes de Tunis i de l’illa de Gerba a canvi d’una mena de tribut pagat a la dinastia hàfsida. Atacà Bugia (1515), defensada per les forces mallorquines. L’any següent s’emparà d’Alger i Tlemcen. Per corrupció del seu nom fou anomenat Barba-rossa a l’Occident cristià, bé que hom aplicà aquesta denominació principalment al seu germà i lloctinent Hayr al-Dīn.