Babilònia

Muḥāfaẓa de l’Iraq.

La capital és Al-Hilla.