bacil de Friedländer

Klebsiella pneumoniae (nc)
m
Biologia

Bacil de la família de les enterobacteriàcies, causant d’un tipus greu de pneumònia, infeccions urinàries i sèpsia.