Baells

Municipi de la Llitera, als vessants occidental i meridional de la serra de Sant Quilis, al límit amb la Ribagorça.

Hi ha 1 800 ha sense conrear amb claps d’alzines, roures, matolls i pasturatges permanents. Unes 24 ha són de regadiu eventual (farratge i patates). Al secà hom conrea, un any per l’altre, blat, ordi, oliveres i ametllers; aquests dos darrers conreus associats amb 90 ha de vinya. Les terres de conreu, relativament ben repartides, són explotades en un 66% pels mateixos propietaris. La ramaderia és constituïda per bestiar oví, cabrú i porcí; hom cria animals de granja (aviram i conills) i abelles. La població es mantingué relativament estable fins el 1920 (747 h), que començà a minvar.

El poble (116 h agl [1991]; 610 m alt), situat al peu del Montdevalls, vora el Reguer, es troba al voltant del castell senyorial; era de la jurisdicció del marquès d’Alfarràs. L’església parroquial és dedicada a Santa Maria. Dins el terme es troben els pobles de Natjà i de Sorita de Llitera amb la granja de Getsemaní pertanyent als escolapis.