baix d’Alberti

m
Música

Acompanyament format per grups de quatre notes que constitueixen acords arpegiats d’un mateix dibuix melòdic, del qual varien els intervals segons l’acord (per exemple: do-sol-mi-sol, re-sol-fa-sol, etc) .

El nom li ve del gran ús que en féu Domenico Alberti en els sonates de clavecí. També es troba, molt sovint, en les de Haydn i en les de Mozart.