Baldiri Reixac i Carbó

(Bell-lloc d'Aro, Baix Empordà, gener de 1703 — Ollers, Pla de l'Estany, 15 de febrer de 1781)

Portada del llibre Instruccions per l’ensenyança de minyons, de Baldiri Reixac i Carbó

Crèdits: Biblioteca de Catalunya

Pedagog.

Fou prevere i rector de Sant Martí d’Ollers (1730-81) i deixà inèdit un Llibre de diferents notes del que ha passat en aquesta rectoria. El 1749 publicà les Instruccions per l’ensenyança de minyons, primera manifestació a Catalunya de les repercussions dels nous sistemes pedagògics de Port Royal. Seguí el Traité des études... de Charles Rollin (1724), però adaptat, gràcies a la seva experiència personal, a la mentalitat dels nens de les escoles primàries de Catalunya.

Conseqüent amb el mètode que defensava que l’educació havia de començar en la llengua materna i no en llatí, és escrita en català i molts passatges constitueixen una fervorosa defensa d’aquesta llengua; al final inclou, tanmateix, un diccionari castellà-català per facilitar l’aprenentatge del castellà, que considera la més útil de les llengües estrangeres. L’obra tingué una gran popularitat: se'n feren com a mínim set edicions catalanes (sis a Girona i una a Barcelona), però hom no ha pogut comprovar l’afirmació de Torres Amat que n'hi hagués també una edició francesa i una de castellana, ni una altra de llatina; el 1923 l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana en féu una nova edició. Recentment, hom ha descobert una segona part d’aquesta obra, inèdita fins ara, i que segurament era ja redactada el 1749. Hi són estudiats diversos temes (matemàtica, lògica, física i geografia) que permeten descobrir una actitud científica i teològica de l’autor considerablement avançada.