ball d’almorratxes

m
Folklore

Dansa cerimonial pròpia del Principat i, especialment, del Maresme.

Un o dos dansaires duen almoratxes plenes d’aigua de roses que aboquen sobre la parella o trenquen en acabar el ball. Les melodies conservades són en compàs de 3/4 (més rarament de 2/4) i sovint esdevenen exemples musicals de valor.