bàlsam de Tolú

m
Botànica
Farmàcia

Bàlsam obtingut de l’arbre Myroxylon balsamun , papilionàcia de l’Amèrica Central; es presenta en forma de masses toves, sòlides i trencadisses, que s’estoven naturalment i adopten la forma del recipient que les conté.

Es aromàtic i de gust agradable, soluble en alcohol i insoluble en aigua, tot i que li comunica l’olor i el gust. Els seus principis actius són els mateixos que els del bàlsam del Perú, però predominen l’àcid cinàmic i els components resinosos; és emprat com a anticatarral en forma de xarop o de píndoles.