Banc de Crèdit i Comerç Internacional

BCCI (sigla)

Holding bancari creat el 1972 pel pakistanès H. Abedi.

Arrelà en seixanta-set països, però fou suspès el 1991 per una acció coordinada de set estats, i portat a la liquidació arreu, a causa de les seves activitats fraudulentes i il·lícites (droga, terrorisme, corrupció, blanqueig de diner), facilitades per la seva estructura complexa i l’ús de centres offshore. Motivà una més gran coordinació internacional de les autoritats bancàries.