bancor

m
Economia

Moneda projectada per John M. Keynes en la conferència de Bretton Woods .

Havia d’ésser emesa per un banc internacional i havia de servir per a sotmetre l’oferta monetària a una expansió o a una contracció, amb la finalitat de contrarestar les tendències inflacionistes o deflacionistes de la demanda nacional.