baró de Castellet

Marià d’Alegre i d’Aparici
(Barcelona, 1756 — Barcelona, 1831)

Palau del baró de Castellet a, Barcelona

© Fototeca.cat

Títol amb el qual és conegut Marià d’Alegre i d’Aparici, senyor del castell de Sant Vicenç de Castellet (Bages), creat baró el 1797 per Carles IV d’Espanya.

El 1793, durant la Guerra Gran, fou capità del gremi de sabaters de la Coronela; d’una posició econòmica benestant, gràcies al negoci familiar de cuirs i importacions, col·laborà en la creació i el sosteniment del batalló de voluntaris de Barcelona i dels cossos de miquelets (1794). Presidí la Junta de Comerç (1807) i pronuncià el discurs inaugural de la primera càtedra d’economia a Barcelona. Residí a Sevilla, a Madrid i a Barcelona, al carrer de Montcada, on construí un palau que des del 1970 forma part del Museu Picasso. Morí sense fills de la seva muller, Paula de Duran, i llegà els seus béns a l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona.