Bartomeu Font i Obrador

(Llucmajor, Mallorca, 18 de novembre de 1932 — Llucmajor, Mallorca, 10 d’octubre de 2005)

Arqueòleg i historiador.

Es llicencià en filosofia i lletres (1959) per la Universitat de Barcelona, on el 1968 es doctorà amb la tesi Contribució mallorquina a la coneixença dels indígenes de Califòrnia. Al marge de l’activitat com a historiador, portà amb els seus fills la direcció d’una empresa hotelera pròpia. Inicialment es dedicà a l’arqueologia i, formant part de l’equip de Lluís Pericot, prospectà el terme de Llucmajor i dirigí l’excavació de l’habitació i de l’important jaciment talaiòtic de Capocorb Vell. En els tres anys que col·laborà amb Pericot (1957-60) participà també en excavacions a Catalunya. Tanmateix, la seva recerca se centrà especialment en la seva vila natal, Llucmajor, sobre la qual publicà una Historia de Llucmajor (1972-99) en nou volums, obra d’història local que pel seu rigor i l’extensa documentació representà una renovació de la historiografia mallorquina, i en la figura de fra Juníper Serra i la presència mallorquina a Califòrnia: El Padre Boscana historiador de California (1965), Fray Jerónimo Boscana. Misionero-investigador (1966), Los indígenas de California del Padre Fray Jerónimo Boscana (1973), Mallorquines en California (1973), Juníper Serra, l’empremta mallorquina a la Califòrnia naixent (1988), Fra Juníper Serra. Les Balears i el Nou Món (1989), El P.J.Crespí, explorador de la Costa Pacífica (1994), Joan Crespí, explorador i cronista franciscà a l’Alta Califòrnia (1994) i Fray Juníper Serra, doctor de gentiles (1998). Pertangué a la Real Academia de la Historia, a l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i a l’Academia Mexicana de la Historia, i fou membre numerari de l’Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, ciutadà honorari de San Gabriel (Califòrnia) i fill il·lustre de Llucmajor (1999). Rebé la Creu d’oficial de l’orde d’Isabel la Catòlica (1977) i el Siurell de Plata (1972) del diari Última Hora. Fou professor (1968-70) de la secció delegada de la Universitat de Barcelona a l’Estudi General Lul·lià de Mallorca, cronista oficial de Llucmajor (1966-2005), vocal del Consell Rector de l’Estudi General Lul·lià de Mallorca, director del Museu i Centre d’Estudis Juníper Serra, de Petra (1975-2005), vicepresident de l’Associació d’Amics de Juníper Serra (1980-2005), president de la secció juniperina del Cercle de Belles Arts (1978-2005) i director de publicacions de la Societat Arqueològica Lul·liana.