basal

adj
Biologia

Dit del procés fisiològic en què la despesa d’energia per part del cos és la mínima necessària per a mantenir-ne el funcionament normal.