base

f
Matemàtiques

Conjunt d’elements respecte del qual s’expressen o es calculen uns altres elements.