basidi

m
Anatomia vegetal

Esporocist propi dels basidiomicets (i basidiolíquens), productor d’espores exògenes.

S'origina a partir d’una cèl·lula basidiògena, els dos nuclis de la qual s’uneixen i per meiosi simple acaben donant-ne quatre d’haploides, que emigren a quatre evaginacions de la superfície, per a donar lloc a quatre basidiòspores individualitzades. Possiblement el basidi procedeix de l’asc per formació exògena de les espores. Els basidis primitius són encara septats ( fragmobasidis ) transversalment o longitudinalment; els basidis típics, però, són aseptats, amb les espores situades al pol distal, sostingudes per uns petits apicles (els esterigmes).