Basil Dearden

(Westcliff, Essex, 1911 — Londres, 1971)

Realitzador cinematogràfic anglès.

Format com a documentalista, realitzà alguns bons films psicològics com The Blue Lamp (1950), Victim (1962) o A Woman of Straw (1964) abans de decantar-se per una línia decididament comercial.