bateig

m
Cristianisme

Festa que hom fa en ocasió de l’administració del baptisme.

Durant aquesta festa és corrent, tant al Principat com al País Valencià, el costum de tirar, especialment els padrins, les batialles als infants que segueixen la comitiva que va des de l’església fins a la casa. A les Illes també hi ha aquest costum, però només són obsequiats els qui van a donar l’enhorabona a la casa.