bateig

m
Cristianisme

Acte d’administrar el sagrament del baptisme.