beata

f
adj

Dona que porta hàbit religiós sense viure en comunitat ni seguir una regla determinada, o que viu retirada sense, però, pertànyer a cap comunitat religiosa.