Bel·ló I de Carcassona

(?, segle IX — ?, segle IX)

Comte de Carcassona en temps de Carlemany .

Pare de Guiscafred, comte de Carcassona, de Sunifred ( Sunifred I d’Urgell-Cerdanya ), comte d’Urgell-Cerdanya —pare de Guifré I de Barcelona —, amb força seguretat d' Oliba I de Carcassona , comte de Carcassona, i probablement de Sunyer I d’Empúries-Rosselló , comte d’Empúries-Rosselló. Posseïa els béns patrimonials al Conflent, però hom en desconeix els antecedents familiars i les circumstàncies del naixement. La seva persona s’ha de considerar com l’origen del Casal de Barcelona , del tronc inicial del qual devien néixer diverses branques que s’estengueren cap a l’Alvèrnia, el Rosselló, l’Empordà, l’Urgell, la Cerdanya, Girona i Osona, ultra les regions ja esmentades de Carcassona i Barcelona.