beloniformes

escomberesociformes
m
pl
Ictiologia

Ordre de peixos osteïctis que comprèn individus de cos molt allargat, mancats de radis espinosos a les aletes, amb la línia lateral ínfera, les escates cicloides i les aletes anal, dorsal i ventrals en posició posterior.

Alguns representants, com les agulles, posseeixen mandíbules llargues i aletes pectorals relativament petites. D’altres, com el trumfau, amb les mandíbules més curtes i les aletes més grosses que els precedents, són capaços de saltar força fora de l’aigua. Uns altres, com el Dermogenys pusillus , tenen la mandíbula superior curta i la inferior llarga, i són capaços de vols rasants damunt la superfície de l’aigua gràcies a un desenvolupament més notable de les aletes pectorals. D’altres, encara, els veritables peixos voladors, aconsegueixen de planar en saltar fora de l’aigua gràcies a un desenvolupament exagerat de les aletes pectorals, que semblen ales.

Principals espècies de l’ordre dels beloniformes (escomberesociformes)

Belone belone agulla
Cypselurus heterurus verat volador, peix volador
Dermogenys pusillus
Exocoetus volitans orenola, orenyola, orenol, peix volador, exocet
Scomberesox saurus trumfau
Strongylura acus agulla imperial