Benet Espanyol

Benet Hispano (pseud.)
(Mallorca, 1482 — Mallorca, 1553)

Poeta, doctor en teologia i arts.

Predicador, compongué una poesia liminar per a l’obra de Francesc d’Olesa Menyspreu del món (1540), que aquest li havia sotmès a correcció, i publicà el poema Devota contemplació (Mallorca, 1541). Signà les seves poesies amb el pseudònim Benet Hispano. N’ha pervingut, a més, un sermó en llatí i català, la Historia de Sancta Fide Catholica (1558), que explica els orígens de l’església de Santa Fe de Palma, amb notícies interessants sobre els jueus mallorquins, de la qual es conserven una versió llatina i una de castellana (1558).