Benjamin Jonson

Ben Jonson

(Londres, 11 de juny de 1572 — Londres, 6 d’agost de 1637)

Autor dramàtic anglès.

Orfe d’un predicador, i criat per un paleta, aprengué aquest ofici i serví com a soldat a Flandes; després fou, des del 1597, actor i autor. Escriví nombroses comèdies i dues tragèdies, Sejanus (1603) i Catilina (1611), en què sobre una estructura simple es destaca l’estudi de caràcters i la intenció satírica. Les dues comèdies més reeixides són Volpone or the Fox (1605; traduïda al català per Rafael Tasis) i The Alchimist (1610), i també Every Man out of his Humour (1598), que el féu famós, i The Poetaster (1602). És autor de nombroses màscares (masques) per a la cort de Jaume I (The Masque of Queens, The Sad Sheperd) i de diversos reculls poètics (The Forest, entre altres), d’estil clàssic, que foren molt imitats. Amic de John Donne i de Shakespeare, fou rival d’aquest a l’escena. Inigo Jones col·laborà en les seves màscares com a escenògraf.