Beowulf

Poema heroic en anglès antic, conservat en un manuscrit datable dels volts de l’any 1000 i que ha pres el nom de l’heroi protagonista.

De caràcter joglaresc, és escrit amb unes tècniques sorprenents per l’època, pertany a la tradició anglosaxona i cal localitzar-ne l’origen, potser dos segles anterior al manuscrit, a l’illa de la Gran Bretanya, malgrat la seva projecció continental i nòrdica.