Berenguera Ferrandis

Berenguera Fernández

(?, segle XIII — ?, segle XIII)

Amistançada de Jaume I de Catalunya-Aragó.

Documentada en 1248-51, en tingué un fill, Pere Ferrandis, que fou nomenat baró d’Híxar. Ha estat confosa sovint amb Berenguera Alfonso.