Bernardino López de Carvajal

(Plasència, 1456 — Roma, 1523)

Cardenal.

Creat per AlexandreVI, s’enemistà amb Juli II, per la política antifrancesa d’aquest, i aplegà un concili cismàtic a Pisa (1511) per destituir-lo. Excomunicat, fou rehabilitat el 1513, després de retractar-se, per Lleó X.