Bernat Abellar

(?, ? — ?, 1466)

Abat de Santes Creus (1457-66).

Calixt III li encomanà delicades missions pontifícies. Enriquí el monestir amb nombrosos privilegis obtinguts principalment de Roma, però també del rei Joan II. La historiografia romàntica li ha atribuït una adhesió a Carles de Viana que la veritat històrica no confirma.