biblioteca

biblioteca de programes
f
Electrònica i informàtica

Conjunt organitzat de programes, ja enllestits per a execució, o de mòduls de tipus traslladable, juntament amb el directori o índex que permet d’accedir-hi.

L’ús d’una biblioteca permet escriure programes usant fragments preescrits: els presents a la biblioteca. El moment d’incorporació de les unitats usades de la biblioteca al codi executable final depèn del tipus d’unitat; potser les més conegudes són les unitats compilades, que s’incorporen durant el procés de muntatge. Altres tipus d’unitats s’incorporen durant la compilació (per exemple, declaracions i particularitzacions de les definicions genèriques) o durant l’execució.