bicicleta multiusuari

f
Transports

Sistema de transport constituït per una flota de bicicletes de lloguer per a períodes de temps limitats, amb diversos punts de recollida i retorn.