Bicing

Sistema públic de lloguer de bicicletes de la ciutat de Barcelona.

Servei promogut per l’Ajuntament de Barcelona per a millorar la mobilitat urbana i incrementar l’ús de la bicicleta. Inaugurat el 22 de març de 2007 i gestionat per l’empresa pública B:SM. Al gener del 2011 tenia uns 100.000 abonats.