Biniac

Possessió i estació arqueològica del terme d’Alaior (Menorca), on hi ha una pedrera antiga, un talaiot, una taula i diverses navetes.