biocarbó

m
Biologia

Carbó, generalment vegetal, que resulta de la piròlisi de la matèria orgànica.

Segons algunes fonts, el biocarbó pot utilitzar-se com a esmena del sòl i pot contribuir a reduir el diòxid de carboni atmosfèric, ja que reté el carboni que normalment s’allibera en la descomposició de la matèria orgànica.