biocida

m
Biologia
Agronomia

Compost químic emprat per a la destrucció d’organismes vius.

Els més usats són els biocides agrícoles (pesticides i herbicides). Alguns d’aquests productes poden resultar molt tòxics en incorporar-se a la cadena tròfica.