biodiversitat

f
Biologia

Conjunt de totes les variants genètiques existents d’organismes, incloses les creades i propagades artificialment a través de mutacions aparegudes o provocades en cultius de laboratori i introduïdes o combinades de maneres que no es trobaven en estat lliure ( biotecnologia ).

Comprèn la recol·lecció, manipulació, patent i privatització d’entitats naturals, especialment variants de les tradicionalment explotades (plantes i animals domèstics especialment productius, adaptats a condicions adverses o resistents a malalties; organismes productors de principis actius per a la indústria farmacèutica o d’altres materials útils, etc). La propietat i la patentabilitat de les noves formes obtingudes a partir de manipulació genètica ha suscitat un fort debat.