bioinformàtica

f
Biologia

Disciplina científica que aplica els principis de la informàtica a l’estudi de fenòmens biològics.

Un dels camps d’aplicació més rellevants és l’organització de bancs de dades relatius als materials utilitzats en la bioindústria (proteïnes, enzims, etc), de la modelització de l’estructura i dinàmica dels sistemes moleculars i cel·lulars per tal d’automatitzar el funcionament dels bioreactors, etc.