biotecnologia

f
Biologia

Conjunt de tècniques que aprofiten transformacions bioquímiques produïdes per l’activitat metabòlica de determinats microorganismes en estat natural o modificats mitjançant l’ enginyeria genètica .

S'utilitzen per a millorar el rendiment de certs processos de transformació en què intervenen o per a la creació de substàncies noves mitjançant biosíntesi específica. Entre els àmbits principals d’aplicació, cal esmentar l’agroindústria, a la qual ha aportat un conjunt de procediments que han augmentat la qualitat dels aliments i els rendiments de les collites; la indústria química (obtenció de bioalcohol , biogàs , dissolvents, àcids orgànics, etc); la producció i el tractament d’aliments (estudis de nous processos de fermentació, obtenció de pinsos, de fonts proteiques noves, etc); la salubritat ambiental (depuració d’efluents i de residus industrials i domèstics); la indústria minera (extracció de metalls), i la medicina farmacològica (obtenció de medicines a l’engròs, com p ex la insulina i l’interferó, vacunes, anticossos monoclonals, sistemes de diagnosi, etc).