biotip

biotipus
m
Psicologia
Antropologia

Conjunt de característiques constitucionals corporals, biològiques i psicològiques de cada individu.

Les escoles constitucionalistes s’han basat en aquests caràcters per a classificar les persones en distints grups ( biotipologia).