birmà

m
Lingüística i sociolingüística

Grup de llengües de la família sinotibetana que hom inclou habitualment dins un gran grup tibetobirmà i que comprèn com a principals llengües el birmà, el katxin i el kuki.