bitllet

m

Paper que acredita la participació en una rifa o una loteria.